Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Tryb działania

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi jest placówką publiczną i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)
 • Ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982 r.  - Karta  Nauczyciela z późn. zm.
 • Uchwały Nr LX/1529/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r.
 • Aktu  założycielskiego – Uchwała Rady   Miejskiej  w  Łodzi  z dnia 09.1979 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi
 • Statutu  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi (tekst jednolity)
 • Zarządzeń Łódzkiego Kuratora Oświaty
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi
 • Regulaminów wewnętrznych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi kieruje działalnością placówki i reprezentuje ja na zewnątrz. W dziale „Przedmiot działalności i kompetencje” określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej dostępny w dziale Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady rodziców dostępny w dziale Rada Rodziców.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi
odpowiada: Zdzisława Jóźwiak
data: 31-03-2021
wytworzył: Kinga Jędrych-Kontowt
data: 31-03-2021
data: 31-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 31-03-2021 - Edycja treści
 • 09-05-2019 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 81