Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Status prawny

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi jest placówką publiczną kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi na podstawie Uchwały Nr LX/1529/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 59 i 949).

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi jest jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Specjalną nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi jest Miasto Łódź.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową Specjalną nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) 
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 i 949) 
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) 
 2. Ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982 r.  - Karta  Nauczyciela z późn. zm.
 3. Uchwały Nr LX/1529/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r.
 4. Statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi (tekst jednolity)
 5. Zarządzeń Łódzkiego Kuratora Oświaty
 6. Zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi
 7. Regulaminów wewnętrznych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi
odpowiada: Zdzisława Jóźwiak
data: 31-03-2021
wytworzył: Kinga Jędrych-Kontowt
data: 31-03-2021
data: 31-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 31-03-2021 - Edycja treści
 • 07-05-2018 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 168